תקנון אתר

הסכם שימוש באתר "העונות"

ברוכים הבאים ל www.haonot.com  – פורטל שאלות, תשובות ומה שביניהן ("האתר"). שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן.

התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי ו/או לחוות דעת מקצועית

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם עורך דין או להתייעצות עם איש מקצוע. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל איש מקצוע, עורך דין או כל מומחה אחר. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה מקצועית ו/או משפטית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים מקצועיים ו/או משפטיים, הינם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

אחריות

  1. המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם עורך דין ו/או כל איש מקצוע. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי www.haonot.com ו/או בעליו ומנהליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
  2.  כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, אפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
  3. הנהלת האתר עושה כל מאמץ בכדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים חדשים, אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיה ועובדותיה של כל שאלה ואת השינויים בדינים הרלוונטיים ולכן לפני כל פעולה כזו או אחרת יש לפנות אל עורך דין ו/או איש או אשת מקצוע המתמחה בתחום הנדרש בכדי שזה יבחן את התמונה המלאה ויתאים אותה לנסיבות המאפיינות את המקרה הספציפי שלפניו, כמו גם להוראות החוקים הרלוונטיים המשתנים מעת לעת.
  4. האתר  ו/או מי מטעמו רשאים לבצע מעת לעת שינויים במאמרים, בשאלות, בתשובות ובמידע הנכלל בהם וזאת ללא כל הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים אלו כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. האתר אינו מתחייב כי שאלה שנמצאת באתר במועד מסוים תוסיף להתפרסם בו גם בהמשך, ובכל מקרה אינו מתחייב לפרסם את הבקשה ו/או השאלה כפי שנשאלה והנך מסכימה בזאת לעריכת כל שינוי שהאתר יראה לנכון לערוך והכל בכפוף לדין ולתנאי התקנון.

רישומך לשירותים ועדכון פרטים אישיים

  1. חלק מהשירותים באתר לרבות השימוש בשירותי הדואר האלקטרוני של האתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטייך (כפי שייעשה מעת לעת) תידרשי למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. הואיל והאתר יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקשי להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
  2.  הנך מתחייבת למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותייך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר.
  3. הנך אחראית באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייבת להודיע לאתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
  4.  האתר שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך על ידו באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לאתר את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

שמירה על פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. כל שאלה/בקשה/קבלת עצה שתעלי באתר תעלה באנונימיות מוחלטת מבלי שהאתר יציין את שמך או כל פרט אישי שלך. למעלה מכך, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרטים כפי שהועלו על ידך על מנת שלא לחשוף אותך מעל גבי האתר.

במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זה נועד על מנת לשפר ולייעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הינך נותנת לאתר הרשאה לעשות שימוש במידע לצורכי אפליקציות של האתר, כדוגמת "חדר ישיבות".

כמו כן, האתר רשאי להשתמש בפרטייך לצורך שיפור השירותים אשר מוצעים לך באתר, וכן לצורך יצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכייך ולהעדפותייך האישיות. האתר לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפצי בכך. בשום מקרה לא נמסור את פרטייך האישיים או המזהים אותך אישית, ללא קבלת הסכמתך.

שליחת אימיילים
בעת סימון בקשת האישור לקבלת מייל מאתר  www.haonot.com הגולשת מאשרת לאתר לשלוח אליה דברי פרסומת ו/או מידע מקצועי ו/או משפטי לתיבת המייל שלה.

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן "התכנים") הינן של www.haonot.com בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת www.haonot.com  מראש ובכתב.
חל איסור לעשות באתר, במידע שבו ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

מקום שיפוט והדין החל

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל בעיר תל-אביב בלבד.

אינדקס

א. תכנים המוצגים באתר ונמסרו למערכת האתר ע"י המפרסמים באינדקס המפרסמים הינם באחריותם הבלעדית של אותם מפרסמים.

ב. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

ג. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך אינדקס המפרסמים.

ד. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.

ה. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

אבטחת המידע באתר

האתר מנהל מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.